Google премахва SMS известията от Google Календар

Клиентите на Google, които използват SMS функцията на Google Календар, ще я заменят с известия или имейли през януари 2019 г.

Google публикува информация за промяната в официалния блог за актуализиране на G suites в Google Blog уебсайт.

От 7 януари 2019 г. SMS известията от Google Календар вече няма да са налични.

Google не дава обяснение за промяната, само че Календар поддържа известия в приложението и че потребителите, които искат да получават известия от приложението, могат да използват тази функция вместо това.

Клиентите на Google, които са задали SMS известия в Google Календар, ще бъдат променени в известия или имейли. Клиентите, които имат отворен Календар в уеб браузър или използват приложението Google Календар за операционната система Android на Google или операционната система iOS на Apple, ще получават известия за събития от браузъра или приложението на устройството.

Тъй като Календар предлага известия в приложението, все още можете да получавате известия, независимо от вашето устройство или връзка.

Клиентите, които задават SMS известия за „нови събития, променени събития, анулирани събития или реакции на събития“, вместо това ще получават имейли с известия за тези събития.

Google планира да изключи известията чрез SMS на 7 януари 2019 г. API на Google Calendar страница за разработчици на уебсайта на Google отбелязва, че всяко обаждане в API, използващо типа на метода на SMS, ще бъде игнорирано от 7 януари 2019 г.

google calendar email notification

SMS известията бяха достъпни само за клиенти на G Suite. Клиентите трябваше да добавят телефонен номер в Настройки на уебсайта на Google Календар и да проверят телефонния номер, преди да могат да се възползват от функционалността. Google не таксува клиентите за SMS известия, но се прилагат стандартни тарифи за текстови съобщения.

Клиентите на G Suite могат да изключат SMS известията за всички календари, като изтрият телефонния номер в Настройки> Мобилна настройка.

На 27 юни 2015 г. Google спря поддръжката за SMS известия за безплатни клиенти на Google Календар.

Промяната засяга всички потребители, които са задали SMS известия за един или всички календари в Google Календар. Въпреки че известията няма да изчезнат, те излизат под формата на известия в приложение, браузър или имейл след 7 януари 2019 г.

Сега ти: Предпочитате известия в приложение, имейл или SMS?