Xirrus Wi-Fi монитор

Xirrus Wi-Fi Monitor е приспособление за Windows Vista и джаджа, която изисква Yahoo Widget Framework за Windows XP и Apple Macintosh OS X. Това е приложение за безжични потребители, което показва всякакъв вид информация за откритите безжични мрежи, които в момента са в обхвата ,

Радарният изглед изглежда е любимият начин за показване на безжични мрежи за няколко приложения от този вид. Основната джаджа показва изглед на радара, мрежовия адаптер и информация за безжична гореща точка, ако такава е била избрана от радара. Тази информация включва скорост на предаване на данни, канал, SSID и сила на сигнала.Софтуерът следи околността в реално време и показва нови безжични горещи точки, след като попаднат на място.

vista gadget details

Наличен е и подробен изглед, който показва допълнителна информация като режим на автентификация по подразбиране, криптиране, честота, мрежов режим и вид. Софтуерът използва всички адаптери за безжична мрежа, инсталирани или свързани към компютърната система. За допълнителна информация са на разположение статистиката и речник.