Категория: Отстраняване На Неизправности В Windows 10

Компютърният екран става черно -бял (оттенъци на сивото) в Windows 10

Един от нашите читатели имаше проблем с компютъра си. Той ми каза, че екранът на компютъра му изведнъж стана черно -бял (оттенък на сивото) и няма представа какво има

Деактивирайте или заобиколете чакащите актуализации при рестартиране/изключване в Windows 10

Актуализациите на Windows станаха доста странни. Microsoft е взела много опции за конфигуриране на Windows Updates от потребители в Windows 10. Например има

7 начина за отстраняване на грешка в dxgmms2.sys Синия екран на смъртта (BSoD) в Windows 10

Може да сте имали син екран на смъртта (BSoD) на вашия компютър с Windows, в който е посочено „Изключение на системната нишка не се обработва (Dxgmms2.sys).“ Това обикновено е

4 начина да поправите десния бутон на мишката, който не работи в лентата на задачите и менюто 'Старт' в Windows 10

Освен важните цели, които служи на менюто 'Старт', щракването с десния бутон върху него отваря друг набор от опции за потребителите. По същия начин щракнете с десния бутон върху

Как да поправям Няма инсталирано аудио изходно устройство Грешка

„Няма инсталирано аудио изходно устройство“ е съобщението за грешка, което се появява, когато има проблем с вашето аудио устройство. В тази статия ние даваме решения на този проблем. Проблемът обикновено е причинен от дефектен драйвер на устройство. Тук се обсъждат някои от най -често срещаните решения.

Как да поправите рестартирането и да изберете грешка на правилното устройство за зареждане

Може да бъде доста паническо, когато включите компютъра си, за да изпълните задача и срещнете съобщението за грешка „Рестартирайте и изберете подходящо устройство за зареждане“, точно както

Как да поправите изключение за системна нишка, която не се обработва BSoD в Windows 10

Изключение на системната нишка, която не се обработва, е грешка в Windows, която идва със синия екран на смъртта (BSoD). Синият екран на смъртта обикновено означава, че

Как да поправите грешка при актуализиране на Windows 10 0x80070422

Актуализирането на вашия компютър с Windows 10 с най -новата версия е от съществено значение. Продължителните кръпки за защита предпазват операционната ви система от грешки и ви предпазват от

Как да поправите WMI Provider Host (WmiPrvSE.exe) висока употреба на процесора в Windows 10

Процес, на който може би сте попадали, често разглеждан като „WMI Provider Host“ в диспечера на задачите, е един от критичните процеси на операционната система Windows, които