Пач ден на Microsoft Office ноември 2017 г.

Microsoft пусна актуализации без защита за всички поддържани версии на софтуерния продукт на Microsoft Office вчера пред обществеността.

Компанията публикува актуализации на Office, които не са свързани със сигурността, в първия вторник на всеки месец, а след това седмица по-късно актуализации за сигурност за Windows и Office.

Този месец бяха публикувани актуализации за Office 2007, 2010, 2013 и 2016.

office november 2017 patch day

Office 2007

Microsoft 2007 вече не се поддържа официално от Microsoft достигнал края на поддръжката на 10 октомври 2017 г. Това не попречи на Microsoft да пусне нито един патч за Microsoft Office Publisher през ноември 2017 г.

KB4011203 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Microsoft Office Publisher 2007

Актуализацията коригира срив в Publisher 2007, който се случва, когато редактирате лентата на заглавието в бюлетин и премахнете отметката от лентата на заглавието, като щракнете на друго място в интерфейса.

Офис 2010

Office 2010 се поддържа до 13 октомври 2020 г., ако е инсталиран най-новият сервизен пакет (Service Pack 2). Microsoft пусна единична актуализация за Office 2010 през октомври 2017 г.

KB4011188 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2010

Патчът коригира проблема със сканирането, ако Windows Defender е активиран и регистриран за сканиране IOfficeAntiVirus. Офисните приложения все още ще извършват сканиране на ключове на системния регистър вместо да използват Windows Defender.

Офис 2013

Microsoft пусна общо девет актуализации за приложения на Microsoft Office 2013 и Office 2013.

KB3172533 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2013

Актуализацията коригира проблем при срив в приложения за Office 2013, които отварят документ от свързан с SharePoint сайт.

KB4011228 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2013

Тази актуализация коригира проблем с прерязването на десетичните стойности в оста на диаграмата или етикета с данни в локалните версии на Office Word Online и Office PowerPoint Online 2013. Актуализацията изисква също инсталирането на KB3162081 и KB4011168.

KB4011229 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2013

Тази актуализация коригира няколко проблема, включително същия проблем със сканирането, който KB4011188 коригира за Office 2010. Освен това коригира мигащ проблем, когато свързвате или отключвате външни монитори, а приложението замръзва в приложенията на Office.

Актуализацията подобрява преводите на „Total Row“ в датската версия на Office, подобряване на връщането назад и за избягване на рендерирането на софтуера и подобренията за предоставяне на софтуер.

KB4011075 - 7 ноември 2017 г., актуализация за OneNote 2013

Корекция коригира причината за съобщението за грешка „Този ​​имейл адрес не съществува“, когато използвате функции за преместване или споделяне за споделяне на тетрадка в OneNote 2013.

KB4011252 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Outlook 2013

Актуализацията коригира липсващ проблем за „изключения от повтаряща се среща“ при експортиране на данни от календара в CSV файлове и проблеми, когато клавишът с раздели и лентата за интервал не работят след превключване от формат на Windows Presentation Foundation към прозореца за четене в Outlook 2013.

Актуализацията подобрява шведския превод на „Частна среща“ и скрива бутона „Приложения за Office“ на формуляра за композиране, ако не е инсталирана наследствена добавка за композиране.

KB4011168 - 7 ноември 2017 г., актуализация за PowerPoint 2013

Необходимо за отстраняване на проблема, описан в KB4011228. Също така подобрява превода на Compress Media в немската версия.

KB4011235 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Проект 2013

Актуализацията коригира проблем с MOD_DATE със същите стойности за две базови линии в проектите. Свойството трябва да има различни стойности.

KB3162081 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Word 2013

Необходимо за отстраняване на проблема, описан в KB4011228.

KB4011255 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Skype for Business 2015 (Lync 2013)

Тази актуализация включва новия Skype за бизнес клиент. Lync 2013 ще бъде надстроен до Skype for Business. Потребителският интерфейс на Lync клиент все още може да се използва след надстройката.

Офис 2016

Microsoft пусна общо 12 актуализации за Microsoft Office 2016 в деня на Patch Office през ноември 2017 г.

KB4011138 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2016

Актуализацията коригира няколко проблема в приложенията на Office. Той коригира проблема с Windows Defender, описан в KB4011188. Той коригира проблем със замръзването в Outlook, когато имейлите съдържат много изображения и разширява валидирането на настройките на свойствата на документа с 255 символа до VBA и VSTO.

Разширява защитата, която BlockContentExecutionFromInternet предлага на работни книги на Excel, вградени в други работни книги на Excel, и издаване на задържане при отваряне на защитени от IRM документи на Office, когато службата за управление на правата връща код за грешка.

Не на последно място, преводите на Total Row в датската версия и Disable всички макроси с уведомяване в холандската версия са оптимизирани.

KB4011216 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2016

Актуализацията коригира две проблеми с печата. Първо, че някои текстови полета със сенчести ефекти не се отпечатват правилно и второ, приложението се срива при опит за отпечатване на презентации с големи таблици в PowerPoint 2016.

KB4011223 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2016

Актуализацията адресира два проблема с показването на език в Office. Първият променя езика за помощ по подразбиране на Office 2016 на „съответстващ език за показване“ вместо език на програмата за настройка на Office. Втората поправя връщане към друг проблем на езика, ако е избран Match Microsoft Windows и ако е избран испански регионален сорт, различен от испански (Испания).

KB4011224 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2016

Тази актуализация коригира проблема с дисплея за определени DBCS символи и знаци.

KB4011226 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2016

Актуализацията отстранява проблем със замразяването, причинен от изобразяването, и мигането на Outlook 2016, когато външните монитори са закачени или отменени.

Освен това подобрява изобразяването на софтуера и въвежда опции, за да не се връща към софтуерното изобразяване.

KB4011259 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Office 2016

Коригира грешката „невалиден аргумент“ при използване на ActiveX Data Objects за свързване към SharePoint списъци.

KB4011145 - 7 ноември 2017 г., актуализация за езиков интерфейсен пакет за Office 2016

Подобрява преводите на Compress Media (на немски език) и на частно назначение (шведски); коригира функцията за многократен избор в Редактиране на връзки към файлове и подобрява преводите за интерфейса на опциите в облачен файл на всички езици.

KB4011137 - 7 ноември 2017 г., актуализация за OneNote 2016

Добавя опция за задаване на страници само за четене в OneNote Class Notebook.

KB4011240 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Outlook 2016

Актуализацията коригира няколко проблема в Outlook 2017:

 • Имейл съобщенията не показват икони за присъствие.
 • Проблеми с настройката на акаунта за профилите, ако ZeroConfigExchange е конфигуриран.
 • Показване на проблем за назначения за изключения.
 • Причина за съобщението за грешка „Публичната група не може да бъде показана. Операцията се провали “при смяна на членове на списък за разпространение.
 • Съобщенията, изпратени с помощта на IMAP, могат да се появяват в папката с чернови понякога.
 • RSS емисии, които не изискват Office 365 Modern Authentication, все още могат да поискат удостоверяване. Стойността на регистъра NoAuthCheckAddingFeeds трябва да бъде зададена на 1 след инсталиране на актуализацията. Вижте KB4011241 ,
 • Клавишът Tab и клавишът за интервал не работят правилно след преминаване от формуляр на Windows Presentation Foundation към прозореца за четене и обратно.
 • Замразяване в Outlook 2016, когато се опитвате да изпращате криптирани съобщения с големи прикачени файлове.
 • Фиксира функцията за частно назначение на шведски език и преводи за потребителски интерфейс с опции в облачен файл.

KB4011219 - 7 ноември 2017 г., актуализация за PowerPoint 2016

Коригира проблем при срив в PowerPoint 2016 (или нищо не се случва), когато копира от защитен от IRM документ в друго приложение на Office, използвайки диалоговия прозорец Paste в PowerPoint 2016.

Също така подобрява превода на Compress Media в немски версии и коригира функцията за многократен избор не работи правилно в Редактиране на връзки към файлове.

KB4011227 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Project 2016

Актуализацията коригира няколко проблема в Project 2016:

 • Проблемът MOD_DATE, описан в KB4011235.
 • Издаване на формуляр за задача, която показва единица за допълнителни ресурси като 100 процента, дори когато е зададена на други стойности.
 • Проблем със запазването на подпроекта при запазване на главни проекти, съхранявани в библиотеките на документи на SharePoint.
 • Издаване за замразяване в Project 2016, когато е разрешен Task Path и избор на задача в рамките на проекта.
 • Други етикети за нива на времевия мащаб могат да изчезнат, когато етикетът за времеви мащаб е зададен на няма

KB4011238 - 7 ноември 2017 г., актуализация за Skype for Business 2016

Това актуализира Skype за бизнес 2016.